INR RAS - departments
 • Theory Physics Department
  Krasnikov N.V. +7(499)135-21-71, krasniko@inr.ac.ru
  Gorbunov D.S. +7(499)783-92-91, gorbu@inr.ac.ru
  Troitsky S.V. +7(499)135-21-69, st@inr.ac.ru

 • Accelerator Department
  Feschenko A. V. +7(495)850-42-03, +7(495)850-42-40, feschenk@inr.ru


 • Hight Energy Physics Department
  Kudenko Y.G. +7(495)850-42-48,
  +7(495)850-42-47, kudenko@inr.ru

 • Experimental Physics Department
  Tkachev I. I. +7(495)850-42-51, +7(495)792-24-30, tkachev@inr.ac.ru


 • Laboratory for Neutron Research
  Koptelov E.A. +7(495)850-42-60, koptelov@inr.ru

 • Medical Physics Laboratory
  Akulinichev S.V. +7(495)850-42-63,
  +7(495)850-42-64, +7(499)135-21-71, akulinic@inr.ac.ru, akulinic@inr.ru

 • High Energy Leptons & Neutrino Astrophysics Department
  Gavrin V.N. +7(495)850-42-66, gavrin@inr.ru
  Lidvansky A.S. +7(499)135-85-60, lidvansk@sci.lebedev.ru

 • Baksan Neutrino Observatory
  Petkov V.B. +7(866)387-51-37, vpetkov@yandex.ru
  Kuzminov V.V. +7(866)387-51-49, +7(866)387-51-32, +7 928-708-20-84, bno_vvk@mail.ru

 • High Energy Neutrino Astrophysics Laboratory
  Domogatsky G.V. +7(499)783-92-98, +7(495)135-65-85, GVDomogatsky@inr.ru, domogats@yandex.ru

 • Atomic Nucleus Laboratory
  Kasparov A.A. +7(499)135-40-25, kasparov200191@gmail.com

 • Photonuclear Reactions Laboratory
  Polonsky A.L. +7(499)135-21-12, polonski@inr.ac.ru, polonski@inr.ru


 • Laboratory for big data analysis in particle physics and astrophysics
  Grigory I. Rubtsov +7(499)135-05-85, +7(903)755-17-32, grisha@inr.ac.ru